Avhoppsverksamhet

Allt fler söker hjälp för att lämna kriminalitet

2:02 min

Både polisen och socialtjänsterna vittnar om ett ökat inflöde av människor som vill ha hjälp med att lämna kriminalitet.

I Malmö är det hittills i år 38 personer som sökt kontakt hos kommunens konsultationsteam, att jämföra med 50 för hela året 2017.

Även Stockholms stad enhet för hemlösa, som även jobbar med avhopparfrågor, har märkt ett ökat inflöde.

– Dels har vi en situation inom den kriminella världen med alla de här skjutningarna som gör att det finns ett incitament för att hoppa av, för man är rädd. Man är rädd för att bli skjuten och rädd för att ens familj ska råka illa ut, säger enhetschefen Jessica Hellberg.

Siffror som I lagens namn fått fram från de tre storstadskommunerna visar att det i Stockholm och Malmö varit ett ökande inflöde sedan 2017. I Göteborg ligger det på ungefär samma nivå.

Malmö stads konsultationsteam har hittills i år haft kontakt med 38 personer som vill hoppa av och där polisen gjort en hotbildsbedömning, för tre år sedan var det 50 personer på ett helt år.

Stockholms stads enhet för hemlösa, som även jobbar med avhoppare, har hittills i år haft ett inflöde på 12 personer, vilket är en person mer än hela förra året.

– De som vi jobbar med är bara de som har behov av personskydd från polisen. De har den högsta hotbilden. Ute på stadsdelarna och i kommunerna så jobbar man för fullt med att främja avhopp med sociala insatsgrupper eller andra typer insatser från socialtjänsten, säger Jessica Hellberg.

Susanne Gosenius på brottsoffer- och personsäkerhetssektionen i polisregion Syd, jobbar med att samordna avhopparfrågor. Hon säger att A och O för att en person ska vilja hoppa av är motivation.

– Det måste vara en person som är motiverad och som verkligen är beredd att satsa. För det är ingen dans på rosor att ingå i ett avhopparprogram utan det ställer en hel del krav på individen.