Kremering

Antalet avlidna som kremeras fortsätter att öka i Gävle

1:43 min
  • Antalet kremerade i Gävle har gått före den nationella utvecklingen historiskt.
  • Förra året kremerades 90 procent av de avlidna i Gävle, motsvarande siffra nationellt ligger på 83 procent.
  • "Det är fortfarande ganska höga krematorietal i Gävle jämfört med ganska många orter i Gävle", säger Linda Gavell som är krematorieföreståndare på krematoriet i Gävle.