Luftföroreningar verkar även påverka bin

0:43 min

Luftföroreningar kan påverka även bin, detta enligt en artikel som publiceras i tidskriften PNAS.

En indisk forskargrupp har undersökt bin av arten Apis dorsata, en släkting till honungsbiet.

När de jämfört resultat från bin som levt i områden med höga respektive låga nivåer av luftföroreningar, har de sett att höga halter av luftföroreningar verkar påverka biets överlevnad, hjärtfrekvens, och hur ofta de besökte blommor för att samla nektar negativt.

Forskarna kunde också se att gener relaterade till stress, immunitet och ämnesomsättning aktiverades olika hos bin i områden med höga respektive låga halter av luftföroreningar.

Källa: Geetha G. Thimmegowdaa et al, 2020. A field-based quantitative analysis of sublethal effects of air pollution on pollinators. PNAS. Doi: 10.1073/pnas.2009074117