The Lancet Global Health

Corona kan ha ökat barnadödligheten i Nepal

1:42 min

Andelen barn i Nepal som dog under första veckan efter förlossningen ökade kraftigt sedan landet stängde ner för att motverka spridningen av covid-19.

Resultaten framgår visar en ny forskningsstudie publicerad i tidskriften The Lancet Global Health.

– Vad vi såg här är ju en markant ökning av den tidiga barnadödligheten. Den ökade från en nivå på 13 per 1000 födda barn som dör på sjukhusen före lockdown till över 40 per 1000 efter lockdown, säger Mats Målqvist som är professor i global hälsa vid Uppsala universitet och som deltagit i forskningsprojektet.

Eller annorlunda uttryckt ett trefaldigande av barnadödligheten. och orsaken står enligt forskningsstudien att finna i en försämrad tillgång till hälso- och sjukvård.

– En orsak skulle kunna vara att man kommer senare. Vi ser också en ökning av antalet dödfödda barn under den här perioden, vilket också indikerar att mammorna kommer för sent helt enkelt till sjukhuset, säger Mats Målqvist.

Studien genomfördes genom att data från nio sjukhus jämfördes före och efter den lockdown som Nepal införde den 21 mars. Att ingripande åtgärder för att motverka spridningen av coronaviruset kan få allvarliga hälsoeffekter i låg- och medelinkomstländer har såväl hjälporganisationer som FN tidigare varnat för. Och det är troligt att det ser ut på liknande sätt som i Nepal i andra låg- och medelinkomstländer.

– Tyvärr kan man nog säga att de här resultaten kan gälla på många andra ställen runt om i världen, säger Mats Målqvist.

Den nu publicerade studien är i första hand ett forskningsprojekt gjort av nepalesiska forskare, men med deltagande av forskare från andra länder. Och Mats Målqvist hoppas att forskningsresultaten ska stämma till eftertanke när nya åtgärder ska införas för att mota coronaviruset.

– Det är klart att man har anledning att vara försiktig och vidta åtgärder. Samtidigt  - att bara ha ett biomedicinskt perspektiv - ett virusperspektiv i det här riskerar att skapa väldigt många andra problem.