Mobbning

Barn sällan delaktiga i arbetet mot mobbning

2:02 min

Mobbning stoppas bäst när barn får inflytande, menar organisationen Friends. Men en ny rapport visar att så sällan är fallet.

Ronja Dahlén i barnrättsorganisationen Friends barn och ungdomsråd blev mobbad. Hon vittnar om en stor ensamhet under den tiden.
– Jag tror jag var rädd för att bli sårad. Jag hade lärt mig att vänner gör ont så jag vågade inte skaffa några vänner.

Ronja upplevde att skolan inte lyssnade på hur hon ville stoppa mobbningen.
– Det var ingen som lyssnade på vad jag sa, man viftade bort det bara.

I den nya rapporten från Friends säger 65 % av barnen i högstadiet – majoriteten alltså - att de delvis, sällan eller aldrig får vara delaktiga i skolans trygghetsarbete. Totalt har ca 5000 barn från skolor över hela landet svarat på frågan om just inflytande. I hela rapporten har nästan 15 000 barn deltagit, å svarsfrekvensen är 74%. Maja Frankel är generalsekreterare på Friends:

– Ska vi på allvar stoppa mobbning och kränkningar då är involvering av barn och ungdomar i det arbetet den enda vägen, säger Friends generalsekreterare Maja Frankel.

Huruvida skolor måste ta med barnen i antimobbningsarbetet är inte helt glasklart, enligt Skolverket. Men alla skolor måste bedriva systematiskt kvalitetsarbete – det innebär att de måste kontrollera i vilken mån mål i skollagen och i läroplanerna uppfylls. Å i det arbetet ska barnen vara med, enligt skollagen. Friends säger att skolorna brister här men man ser ändå att skolan går framåt, när det gäller att stoppa mobbning:

– Ljusglimtarna handlar nog mycket om att vi vågar prata om mobbning och kränkningar på ett autentiskt sätt, säger Maja Frankel.