Överklagan avslås

Folkets park i Motala får rivas

0:43 min
  • Nu har samtliga rivningslov i samband med etableringen av Lalandia-projektet i Motala vunnit laga kraft, det meddelar Motala kommun, och det gäller bland annat området Folkets Park 1.
  • Det står klart sen Mark- och miljööverdomstolen meddelat att man inte ger prövningstillstånd till de som valt att överklaga.