Mjölby

I Solberga naturreservat dominerar ekarna

2:01 min
  • Naturreservatet består av ängar som betas av kor och domineras av grova gamla ekar.
  • Östergötlands landskapsinsekt, den sällsynta läderbaggen finns i området.  
  • "Här finns också ett område med gammal tallskog och två spännande gravfält från järnåldern" säger Anna Carpholm, kommunekolog, Mjölby.