Coronaviruset

Vetenskapliga brister i FHM-rapport om covid-19 i skolorna

1:54 min

I juli publicerade folkhälsomyndigheten en rapport tillsammans med sin finska motsvarighet där man drar slutsatsen att öppna skolor inte påverkat sjukligheten i covid-19 hos barn. Men nu får rapporten kritik.

Jonas Björk, professor i epidemiologi vid universitetet i Lund, menar att dataunderlaget i rapporten är för svagt för att det ska gå att dra säkra slutsatser.

- Det är helt enkelt ett för osäkert underlag.

Det handlar alltså om en rapport där Sveriges och Finlands strategier att stänga respektive låta skolorna vara öppna under vårens utbrott av covid-19 jämförs.

Den stora slutsatsen som dras i rapporten är att öppna skolor inte haft någon effekt på sjukligheten bland barn. Den data som påståendet bygger på är att antalet barn som haft kontakt med sjukvården varit likvärdiga i de två länderna. Men, det går alltså inte att säga, enligt Jonas Björk. Att man här inte tar hänsyn till hur mycket och hur man testat gör siffrorna osäkra, säger han.

Men folkhälsomyndighetens Anders Tegnell menar att den viktiga jämförelsen i rapporten handlar om dom barn som är så svårt sjuka i covid-19 att de behöver sjukvård. Å där är siffrorna väldigt lika mellan de två länderna, säger han:

- Här har vi ju liksom barn som är sjuka i två länder som är väldigt lika varandra befolkningsmässigt, sjukdomsmässigt och på olika sätt med varandra. Hur många som då testas är inte relevant eftersom alla som läggs in i sjukvården med covid-19-symptom testas.

Men problemet med att dra slutsatser utifrån hur många barn som lagts in på sjukhus är att de är så försvinnande få, och därför säger det ingenting om smittspridningen i stort, menar Jonas Björk:

- Så därför är ju detta extremt osäkert eftersom talen är så små.

Folkhälsomyndighetens rapport hittar du här.