Länstrafiken tänker om

Länstrafiken ska skapa ett alternativ till det mycket omdiskuterade Best Price-systemet på bussarna i länet.
Det belsutade styrelsen tidigare i veckan. Det blir ett periodkort som införs från i höst och anledningen är, att resorna för dom som inte åker samma sträcka varje dag, blev orimligt dyra med Best Price-systemet. Det nya kortet är ett 30-dagars kort med obegränsat antal resor.