Coronakrisen

Kraftig ökning av rån mot personer med funktionsnedsättning

1:56 min

Under första halvåret 2020 anmäldes nästan sex gånger fler personrån mot personer med funktionsnedsattning än under samma period förra året, visar färsk statistik från brottsförebyggande rådet, BRÅ.

– Personer med funktionsnedsättning kanske inte har den där förmågan att säga nej alltid, då är man mer ett offer mot de kriminella gängen som försöker utnyttja det, säger Krister Ekberg som sitter i styrelsen för FUB, en intresseorganisation för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Under första halvåret i fjol anmäldes 31 stycken personrån mot personer med  funktionsnedsättning, men under samma period i år anmäldes 173 personrån. Det var när coronapandemin tog fart i mars/april som också antalet anmälda personrån mot personer med funktionsnedsättning ökade kraftigt.

Enligt Jan Lundbeck på Brottsförebyggande rådet så kan det finnas en coronakoppling bakom ökningen av personrån mot personer med funktionsnedsättning.

– Man ska ta hjälp av släkt, vänner och grannar och det skapar en möjlighet för dem som inte är så nogräknade att utge sig för att vara en god granne eller att man kommer från en volontärverksamhet eller liknande, säger Jan Lundbeck på BRÅ.

Krister Ekberg från FUB skulle vilja se fler ledsagare till personer med funktionsnedsättning och han får medhåll från Anna Sofia Quarnström från organisationen Funktionsrätt som är en paraplyorganisation för intresseföreningar för funktionsnedsatta.

– Färre får stöd i form av kontaktperson, boendestöd eller ledsagare så blir man förstås mer beroende av välviljan, eller som i de här fallen illviljan, av personer runt omkring en, säger Anna Sofia Quarnström.