Gränsvakter 1980-talet

Sköt ihjäl rumäner på flykt – utreds nu

2:00 min

I Rumänien har utredningar inletts mot gränsvakter som under kommunisttiden sköt ihjäl rumäner som försökte fly från landet. Tusentals människor dog under 1980-talet när de försökte ta sig till grannländerna.

Rumäniens gräns i väster mot Jugoslavien kallades "Europas blodigaste gräns" efter de rumäner som sköts ihjäl där när de försökte fly från den kommunistiska diktaturen i Rumänien åren 1948 till 1989. Ingen gränsvakt har åtalats eller dömts för detta och många av dem arbetar fortfarande kvar inom gränspolisen, men nu kan en del av dem komma att hamna i domstol.

Det rumänska folket led svårt under den brutala kommunistiska regimen, där strängt åsiktsförtyck rådde. Under 1980-talet svalt många människor ihjäl när landets dåliga ekonomi skulle saneras, samtidigt som diktatorn Nicolae Ceausescu levde i lyx. Ett stort antal rumäner försökte då ta sig till Västeuropa över gränserna mot Ungern och Jugoslavien. Men att fly ut ur landet var olagligt och när de som blev påkomna inte stannade sköt gränspolisen skarpt. Exakt hur många som dödades är oklart, men det rör sig om tusentals, enligt dem som utreder. Många kroppar är fortfarande försvunna och tros ha grävts ner eller lämnats i gränsfloden Donau.

Vid revolutionen 1989 störtades och avrättades diktatorn Ceausescu, men efter det har uppgörelsen med vad som hände under kommuniståren i Rumänien gått långsamt. Få har dömts för brott som begicks då och minnet av vad som hände är ett nationellt trauma. 2005 inrättades det statliga Institutet för brott begångna under kommunismen som ska samla in dokument och vittnesuppgifter om den tiden. En sådan utredning ledde 2015 till att en tidigare chef för ett kommunistiskt arbetsläger dömdes till fängelse för brott mot mänskligheten. Samma institut undersöker nu gränspoliserna.