Demens

Tre nya riskfaktorer för demens – som går att påverka

1:59 min

I en artikel i The Lancet berättar en forskargrupp om tre nya riskfaktorer för demens. Samma forskargrupp skrev 2017 en artikel där de identifierat nio riskfaktorer, men nu är det alltså tolv totalt.

2017 publicerades en artikel i The Lancet om nio riskfaktorer för demens. Det handlade då om låg utbildning, högt blodtryck, hörselnedsättning, rökning, fetma, depression, fysisk inaktivitet, diabetes och brist på social kontakt.

Nu har samma forskargrupp skrivit en ny artikel där de anser sig ha tillräckligt med bevis för att lägga till även överdriven alkoholkonsumtion, traumatisk hjärnskada och luftföroreningar i listan av riskfaktorer.

Gemensamt för alla de nu tolv riskfaktorerna, som står för ungefär 40 procent av alla demensfall enligt forskarna, är att de går att påverka. De kan alltså att lindras eller förebyggas i olika mån. Det är en viktig poäng tycker Laura Fratiglioni, professor inom åldersrelaterade sjukdomar vid Karolinska Institutet.

– Inom ett sånt här område, där vi tyvärr inte lyckats hitta en effektiv behandling än, så är det faktum att vi ändå har hittat faktorer som kan modifieras för att minska risken att människor drabbas av demens jätteviktigt.

En del faktorer kan förebyggas på individnivå, till exempel alkoholkonsumtion, och för en del faktorer krävs kanske beslut på en politisk nivå menar Laura Fratiglioni. Till exempel bättre trafikregler för att minska risken för traumatisk hjärnskada och nya klimatlagar för att minska luftföroreningarna. Men möjligheten att förebygga riskerna är hög enligt forskarna och preventiva åtgärder skulle särskilt kunna ha effekt i låg- och medelinkomstländer.

– Det här är jätteviktigt att betona. Nu börjar även andra delar av världen att ha en äldre population så det är jätteviktigt att de här förebyggande faktorerna hanteras även där.

Referens: Livingston, Gill. et al. "Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission". The Lancet, 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30367-6.