Kräver fri opposition

Indraget EU-stöd: Kambodjas klädindustri på knäna

1:36 min

Runt 700 000 arbetare i klädindustrin i Kambodja har det svårt på grund av hur coronaviruset påverkat deras arbete. Men i och med att EU nu drar tillbaka den tullfrihet Kambodja haft för sin export med en femtedel så har oron stigit ytterligare. Idag gick människor ut på gatorna i huvudstaden Phnom Penh och protesterade.

Som en del av EU:s hjälp till de fattigaste utvecklingsländerna får de tullfritt exportera varor till EU inom det program som heter "Everything but arms", EBA. En stor del av Kambodjas tillväxt det senaste decenniet har skett tack vare den stora klädindustri som vuxit fram till följd av stödet.

Men i takt med att den kambodjanska regeringen, med premiärminister Hun Sen i spetsen, gått mot ett allt mer auktoritärt styre har EU under de senaste två åren hotat med att dra tillbaka stödet. Detta eftersom det också föreskriver att man ska leva upp till de demokratiska principerna.

Nu har EU verkställt beslutet man tog i början året om att stegvis dra tillbaka stödet. Nu, i första omgången, försvinner exportlättnaderna för 20 procent av de varor som exporteras till EU:s länder. Totalt går cirka 45 procent av Kambodjas export till just länder inom EU och den är värd 6,4 miljarder US dollar. Den femtedel som nu inte kommer omfattas av tullfriheten är värd drygt 1 miljard US-dollar.

Premiärminister Hun Sen har vid upprepade tillfällen sagt att han inte kommer att knäböja för EU.

– Vi måste försöka överleva på egen hand, sa han i veckan.

I takt med Kinas frikostiga investeringar och lån i landet har Kambodjas tidigare små framsteg mot en demokratisk utveckling gjort en tvärvändning.

Det största oppositionspartiet upplöstes av landets högsta domstol precis innan valet 2018, oppositionella har gripits i en allt snabbare takt och många har flytt landet.

En stor anledning till att klädindustrin, med företag som H&M, Zara och andra, valt att lägga en stor del av sin tillverkning i just Kambodja har varit tullfriheten till EU. Så om EU sätter i verket hela sin plan om att fortsätta dra tillbaka stödet stegvis är risken stor att klädindustrin också drar sig tillbaka från Kambodja.

Runt 1,5 miljoner människor är direkt beroende för sin dagliga överlevnad på inkomster därifrån.

Men EU håller öppet om att återinföra all tullfrihet, om Kambodja tillåter en fri opposition och rätten att säga vad man vill.