Överrepresentation

Informationsbrist möjlig orsak till sexköp

1:52 min
  • P4 Upplands granskning har visat att utlandsfödda är överrepresenterade bland de som grips för sexköp.
  • En orsak som framförs är bristande kunskap om lagen, bland annat eftersom Migrationsverket ännu inte infört obligatorisk samhällsintroduktion.
  • "Sexköpslagen i Sverige är ju relativt ovanlig internationellt sett," säger Kerstin Isaxon, sexualupplysare på RFSU.