coronapandemin

Långvariga symtom av covid-19 blir nästa utmaning för forskningen

1:50 min

Långvariga symtom efter covid-19 hos personer som inte behövt vårdas på sjukhus har blivit ytterligare en sak att försöka ta reda på mer om för forskare och läkare under pandemin.

– Ont i bröstet, andnöd, ont i huvudet, värk i leder...

Mathilda Sundvall beskriver några av de besvär hon haft. Hon har haft symtom i flera månader och tycker att det är viktigt att det forskas mer på orsaken till de långvariga symtomen och möjliga sätt att behandla dem.

– För som det är nu vet vi inte hur man kommer att må när, ja jag vet inte ens om jag vågar säga när det går över, för jag vet inte om det kommer att gå över.

Som läget är nu orkar hon inte jobba och umgås med vänner som förut.

Hans-Gustaf Ljunggren är professor i infektionsmedicin vid Karolinska Institutet och han säger att forskare och läkare vet så lite om det här ännu att det knappt går att utesluta någon teori om orsakerna.

Kanske tar kroppen av någon anledning längre tid på sig att stänga av immunsystemets reaktioner mot infektionen hos vissa personer efter att viruset har oskadliggjorts.

Eller kanske är de långvariga symtomen en följdreaktion av att coronainfektionen har skadat kroppens celler.

– En kraftig vävnadsskada kan också i sig utlösa en kraftig immunologisk reaktion. Så jag tror inte att vi kan utesluta någon av de här möjligheterna här och nu, säger Hans-Gustaf Ljunggren.

Kommer du och din forskargrupp att ta er an någon av de här frågeställningarna som gäller långvariga symtom, tror du?

– Det hoppas jag att vi ska kunna göra på ett eller annat sätt.

Lyssna gärna även på det längre programmet här!