Träddöden i Tyskland

6:01 min
  • För tredje året i rad upplever Tyskland en sommar som är torrare och varmare än vanligt.
  • Som på många andra håll i Europa har torkan på sommaren inte kompenserats av nederbörd på vintern, tvärtom, det har varit för lite då också. Det har lett till att träden i Tyskland lider.
  • Vår utsände Luise Steinberger har åkt till Slottsparken Bad Muskau vid polska gränsen. Parken som anlades i början på 1800-talet av den trädgårdsintresserade fursten Herrmann von Pückler kring hans slott, är idag ett Unesco-världsarv.

I bilen på väg upp till den så kallade bergsparken, ett par kilometer från slottet, berättar Sophie Geisler som chefar för pressavdelningen, om parken, som anlagts av den trädgårdsintresserade fursten Pückler på 1800-talet.

– Han formade sin park efter det naturligt kuperade landskapet, speciellt terassformationen vid floden Neisse. Den konstgjorda skogen inramar hela den lilla staden, så man överhuvudtaget inte ser några hus uppifrån höjden här, berättar hon, medan vi närmar oss ett ställe där man av säkerhetsskäl har fällt stora träd.

– Här ser du resterna av väldigt gamla träd, rödbok, säger parkchef Bernd Witzmann. Han är stolt över sin park som innehåller mest inhemska träd; - bok och ek, men även gran och tall. 

– Man ser väldigt bra här hur en svamp som kallas stubbdyna har härjat, berättar han och visar bitar av en två meter tjock fälld bok som är helt urholkade på insidan och där svampen har brett ut sig.

– Svampen behöver en yta. Ofta sätter den sig på utsidan av trädet. Men i det här fallet kanske trädet redan var skadat, och då har den satt sig på insidan, förklarar Bernd Witzmann.

Stubbdynan hör naturen till. Men idag sker dess angrepp mycket snabbare än förut. Tidigare kanske en svamp satte sig i ett gammalt träd och efter några år så behövde det fällas. Nu är hela förloppet väldigt fort och träden ruttnar så fort att de behöver tas ner omgående. Det blir luckor i den skogsliknande parken, som leder till följdskador på träden som fortfarande står.

– Bokträd får solbränna när de plötsligt utsätts för sol. Det är så. Och det gör att de träd som tidigare varit friska också blir sjuka. Det blir en slags ond cirkel, en dominoeffekt, skadorna bara fortsätter, säger Bernd Witzmann, parkchef i Bad Muskau.

För en dryg månad sedan presenterades den årliga skogsinventeringsrapporten, som innehöll alarmerande siffror. Dubbelt så många träd i Tyskland dog förra året jämfört med tidigare år. Både löv- och barrträd. Och 72 procent av alla undersökta träd visar tecken på sjukdom såsom minskad bladverk i kronorna. Hela 36 procent visar svåra sådana sjukdomstecken.

Nicole Wellbrock är forskare vid Thünen-institutet för skogsforskning i Eberswalde öster om Berlin och har skrivit rapporten.

– Vi ser det när det gäller gran väldigt tydligt att vi har väldigt mycket fler skadade träd. Men även när det gäller bok ser vi det. Bok kan i vissa år naturligt ha lite mindre bladverk i kronan, det är de år den driver frukt. Men förra året var inget sådant år, utan boken mår helt enkelt väldigt dåligt, säger Nicole Wellbrock.

Gran och bok är två av de vanligaste träden i Tyskland. När det gäller gran så tror naturskyddsföreningen BUND att bestånden lägre än 700 meter över havet kanske inte överlever de närmaste åren, utan att gran framöver bara kommer finnas i svalare trakter som exempelvis i alperna. Skogsforskaren Nicole Wellbrock håller med.

– Så tydliga skador som nu har vi inte sett sedan skogsdöden för 40 år sedan. Det är inte bara enstaka granar till exempel som dör, utan hela granskogar, säger Nicole Wellbrock.

Orsaken anser hon är klimatförändringarna, och för att rädda träden måste man åtgärda dem. En grannlaga och långsiktig uppgift. I parken i Bad Muskau, där det främst är bok som är drabbat, försöker man under tiden hitta lite mera kortsiktiga lösningar.

– Boken brukar inte klara av det här varmare klimatet. Så på sikt kan vi vara inställda på att våra bokar inte klarar sig. Så vi testar att ersätta bok med olika sorter ekar, eller nötträd, kanske poppel. Men, menar Bernd Witzman: Om 20 år kommer parken se annorlunda ut, så mycket är säkert.