Coronapandemin

Larm om värre psykisk ohälsa i pandemins spår

1:49 min

Isolering, sämre ekonomi och färre kontakter med sjukvården. Den psykiska ohälsan väntas öka i coronapandemins spår hos personer som sedan tidigare lider av psykisk ohälsa, menar flera med insyn i psykiatrin.

– Jag tar inte hem folk utan man träffas ute. Till hösten och vintern blir det mörkt och ännu tråkigare och ännu jobbigare, säger Helen, som inte vill träda fram med sitt fullständiga namn, som länge har lidit av psykisk ohälsa.

Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) har 7 000 medlemmar och företräder personer med exempelvis psykossjukdom eller bipolär sjukdom. Liksom mängder med dagliga verksamheter runt om i landet tvingades föreningen stänga sina närmare 100 lokala mötesplatser under våren.

En rundringning som föreningen gjorde till sina lokalföreningar visade att stängningarna, osäkra arbetsförhållanden och isolering i pandemins spår har gjort tillvaron svårare för många.

– En del har inte kunnat gå till sin ordinarie psykiater för att man inte har vågat gå ut på grund av covid-19. Och det innebär att vi kommer att få se fler som önskar att ta sina liv för man kan inte se någon ände på eländet, säger Barbro Hejdenberg Ronsten, förbundsordförande för RSMH.

Ing-Marie Wieselgren är nationell samordnare för psykiatrifrågor på Sveriges kommuner och regioner (SKR). Hon säger att det runt om i landet arbetas för att möta dom sjukas behov, bland annat för att få till en mer uppsökande vård, hitta digitala lösningar och samarbeta mer med frivilligorganisationer. Hon är däremot inte säker på att det kommer att möta behoven i tillräcklig utsträckning.

– Jag tror att det här kommer att bli en större påfrestning på våra system än vad vi tidigare haft. Och personer som inte tidigare efterfrågat stöd för psykiatriska tillstånd som nu kommer att göra det. Det gör att konkurrensen om insatserna kommer att öka, säger hon.