Arbetar hemifrån

Psykiska ohälsan skenar: ”Värre än under finanskrisen”

1:58 min

Nu syns en tydlig ökning av psykisk ohälsa på landets arbetsplatser, efter ett halvår med stora omställningar på grund av coronapandemin. Sedan i maj sjukskrivs fler och efterfrågan på psykologiskt stöd och stödsamtal har ökat. Företagshälsan Previa varnar för en utveckling som liknar finanskrisen 2008.

Psykisk ohälsa ökar bland de yrkesgrupper som arbetar hemifrån, eftersom det innebär att dom har helt andra förutsättningar för social gemenskap. Men även den gruppen inom vård och omsorg som har en väldig pressad arbetssituation. De som inte har möjlighet till återhämtning.

Den ökade sjukfrånvaron för psykisk ohälsa som Previa ser i sin sjuk- och frisktjänst där över 157 000 arbetstagare ingår började i maj. Företagshälsan varnar för liknande utveckling som efter finanskrisen 2008. Men nu med ihållande ökning av oro och depressioner.

Under 2008 var den psykiska ohälsan dold i andra frånvaroorsaker, såsom fysiska och mag- och tarmbesvär. Maria Steneskog Nyman talar om en ökning som stigit under det senaste halvåret som även har hållit i sig under sommaren. En period då sjukskrivningar normalt brukar gå ner.