Östersjön

Miljöcertifiering av fiske möter hård kritik

2:00 min

Den första juli certifierades en stor del av det storskaliga Östersjöfisket av strömming och skarpsill som hållbart av miljömärkningsorganet MSC. Men certifieringen har blivit ifrågasatt från flera håll.

En av dem är kustfiskaren Dennis Bergman som driver ett rökeri i Norrsundet norr om Gävle. Han har en annan bild av tillgången på strömming.

– Vi märker ju här längst kusten att det inte är hållbart. Vi får inte själva fisk så vi att kan mätta ortsborna och de lokala invånarna. Vi har inte kunna ha torghandel för vi har inte haft råvaran helt enkelt, säger han. 

Även Världsnaturfonden är tveksam till miljömärkningsorganets beslut.

– Jag var inte förvånad att det gick igenom, men tycker fortfarande att det finns vissa problem och utmaningar som man behöver adressera, säger Karin Glaumann, fiskeexpert på Världsnaturfonden.

Under processen lämnade Världsnaturfonden in ett antal synpunkter till MSC, där man menade att fisketrycket är för hårt, hänsynen till fiskens roll i ekosystemet för liten och rapporteringen av strömmings- och skarpsillsfångster bristfällig.

En MSC-certifiering utlovar bland annat att fisket har en god förvaltning och att det är långsiktigt hållbart. Linnea Engström är programdirektör för MSC och hon förstår kritiken. Men menar samtidigt att certifieringen också kommer med krav på förbättring.

– Det här är behandlat i certifieringen och kommer att behöva arbetas med framöver. Jag tycker man ska se det som en möjlighet. Anledningen till att det här fisket är certifierat är att det genomgått en lång process som innebär att det uppfyller våra 27 kriterier, och sen har det fått fyra stycken villkor och fyra stycken rekommendationer som de måste uppfylla för att behålla sin certifiering, säger hon.

Karin Glaumann däremot tycker att MSC kunde väntat med hållbarhetsstämpel tills de frågor som finns utretts.

– Jag tycker att man ska certifiera ett fiske när man uppnått alla de här kraven. Nu är det bra att det finns de här villkoren och att man jobbar med det. På sikt kommer man nå hela vägen fram, men det hade varit önskvärt om det var så redan i dag.