Statlig ersättning

Coronavården riskerar att bli dyrare än beräknat

1:49 min

De fem miljarder kronor som staten avsatt till regioner och kommuner för merkostnader i vården kopplade till coronapandemin, riskerar att inte räcka. En enkät som Ekot gjort visar att bara i Region Stockholm uppskattas utgifterna till över två miljarder.

– Till huvuddelen är det personalkostnader, material i hälso- och sjukvården, skyddsutrustning till våra anställda, fältsjukhuset i Älvsjö, ordningsvakter och extra städning, säger Irene Svenonius (M), finansregionråd i Region Stockholm.

Regeringen har varit tydlig med att staten ska stå för alla merkostnader från februari kopplade till covid-19 i hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Den sista augusti ska alla regioner och kommuner ha skickat in sina krav till Socialstyrelsen för ersättning. Senare i höst väntas ytterligare ett tillfälle att söka pengar – ur samma pott.

Ekot har frågat landets 21 regioner hur stora vårdkostnaderna kopplade till pandemin har varit under våren. Flera av dem har ännu inte sammanställt sina utgifter, men till exempel Region Norrbottens kostnader till och med juni hamnar på runt 215 miljoner kronor, Region Uppsalas till och med juli på runt 450 miljoner och Dalarnas på 150 miljoner fram till och med juli. Region Stockholm uppskattar alltså att summan i augusti kommer över två miljarder kronor.

De sju regioner som redovisat summor till Ekot kommer sammanlagt upp i drygt tre av de fem miljarderna som avsatts. Därtill kommer de andra 14 regionerna och 290 kommunerna.

– Jag förutsätter att regeringen står vid sitt löfte att man ska ersätta kommuner och regioners hälso-och sjukvård och äldreomsorg krona för krona, säger Irene Svenonius.

Finansminister Magdalena Andersson (S) säger att regeringen kommer hålla sitt löfte om att stå för finansieringen.

– Här har vi från regeringens sida och inte minst jag varit tydlig hela tiden att om kostnaderna överstiger det som är avsatt på det här anslaget, så kommer vi höja det, säger hon.

Men Irene Svenonius efterlyser fler svar från regeringen, bland annat hur växande vårdköer ska finansieras.

– Det vi också behöver är andra besked, för att det här är bara en del av de coronarelaterade effekterna på regionernas och kommunernas ekonomi, säger hon.

– Vi är naturligtvis beredda att diskutera alla frågor som kommer upp nu när vi jobbar med höstens budgetarbete, säger finansminister Magdalena Andersson.