Östersjön

Svenska fiskare kritiska till strömmingsfisket

2:04 min

Att det storskaliga strömmingsfisket i Östersjön den första juli blev hållbarhetsmärkt av miljöcertifieringsorganet MSC gläder trålfiskarna, däremot inte de fiskare som slagit larm om krympande strömmingsbestånd längs kusterna.

Fiskaren Dennis Bergman, från Norrsundet utanför Gävle, är förvånad över att MSC inte lyssnat på dem.

– Vi har inte fått någon förfrågan om hur bestånden är längs kusten. Så man blir lite förvånad när man ser att det här storskaliga industrifisket är hållbart, säger han.

Kustfiskarna är oroliga för att de västkusttrålare som i perioder fiskar ute till havs fångar strömming som vandrar mellan kustvattnen och det öppna havet. De är kritiska till att deras varningar om att strömmingen kraftigt har minskat längs kusten, inte beaktats av miljöcertifieringsorganet MSC.

MSC grundar sitt beslut på det internationella havsforskningsrådet ICES som bedömer att de flesta bestånd i Östersjön ligger inom biologiskt hållbara gränser. ICES anser inte att det finns vetenskapligt stöd för att det finns lokala strömmingsbestånd, utan pekar på att den totala mängden fisk räcker till.

Både kustfiskare och vissa forskare pekar på att försiktighetsprincipen bör gälla tills man vet mer om bestånden.

Trålfisket står för den största delen av det svenska fisket, sett till volymen. Trålfiskarnas företrädare Anton Paulrud, menar att kustfiskare kritiserar dem för en strömmingsbrist som har andra orsaker.

– Det finns strömming och det finns i havet också. Däremot kan man säga det är obalans. Väldigt mycket spigg, mycket säl, som är väldigt svårfiskat för de som fiskar innanför.