Coronapandemin

Skolinspektionen: Frånvaron har ökat bland många elever

1:57 min

Den svenska skolan behöver ta sig an ett antal nya utmaningar, i spåren av coronapandemin. Det konstaterar Skolinspektionen i en kartläggning. Bland annat oroas man över att frånvaron bland många elever ökat.

– En del elever som redan innan pandemin hade varit frånvarande i stor utsträckning har fortsatt vara frånvarande, ibland i högre utsträckning än tidigare, säger Linda Källman, utredare på skolinspektionen.

Hon tillägger:

– Några huvudmän uttrycker att pandemin har gjort frånvaro mer legitim, det blir som en ny ursäkt att inte komma till skolan.

Skolinspektionens granskning genomfördes i maj. Medan gymnasieskolor då hade gått över till att jobba på distans bedrevs arbetet på grundskolor ungefär som vanligt.

I kartläggningen har företrädare för 106 huvudmän – hälften för kommunala skolor och hälften för fristående skolor – intervjuats.

Andra problem än frånvaron är att undervisning på distans försvårat språkintroduktionen för nyanlända elever, och att det uppstått problem för elever på praktiska utbildningar att genomföra sin yrkespraktik på fältet. Även elevhälsan upplever ett ökat tryck, med fler elever som behöver särskilt stöd.

Samtidigt, i det dystra finns vissa ljuspunkter, enligt Skolinspektionen:

– Ökad användning av digitala verktyg och ökad samverkan inom och mellan skolor är positiva effekter, säger Linda Källman.

Det som kartläggningen kommit fram till, hur kan den kunskapen användas?

– Än så länge vet vi inte hur det kommer utvecklas så det är väldigt bra att vi vet ungefär vilka utmaningar som finns och vad det är för problem man behöver lösa. För den här situationen kan fortsätta ett tag.