AI

Polisen får klartecken för ansiktsigenkänning

2:00 min

Datainspektionen har gett polisen klartecken för användning av ett program för automatisk video- och bildanalys.

Det kommer att effektivisera handläggning och analysarbetet vid brottsutredningar. Det går snabbat att söka efter signalement som programmet letar efter i materialet, enligt Niclas Appelby, it-forensiker vid polisens Nationella forensiska centrum.

– Det vi gör med materialet är att vi låter en dator analysera det först. Och därefter kan vi ställa frågor om material. Om vi söker efter en blå jacka eller en röd väska till exempel. Då visar programmet var blå jackor eller röda väskor förekommer i materialet.

Det handlar alltså om artificiell intelligens. Enligt polisen så kommer handläggningstiderna bli kortare och kvaliteten av analysresultaten bli bättre. Programmet tillåter att man filtrerar materialet som polisen har och söker på olika signalement. Det omfattar även ansikten som kan sökas fram av programmet. Och det har väckt frågor om integritet.

Datainspektionen har tittat på om användning av programmet är lämpligt och vilka integritetskränkande risker som finns. Även om det föreligger en risk för intrång i enskildas integritet så anser Datainspektionen att polisen har ett befogat intresse av användning av programmet. I sitt yttrande till polisen har Datainspektionen även lämnat skriftliga råd som polisen bör följa för att minska riskerna med intrång i enskildas integritet, säger Elena Mazzotti Pallard, jurist på Datainspektionen.

– i sammanfattning går råden ut på att se till att man har goda rutiner och uppföljning på plats för att se till att den metoden endast används när det är absolut nödvändigt och inte längre än vad som behövs eller av fler personer. Och sen att man har goda säkerhetslösningar för att skydda personuppgifterna som behandlas.