Vart tredje brott klaras upp

29 procent av dom polisanmälda brotten i Sörmland klarades upp under år 2000. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå).
Det är något högre än riksgenomsnittet, som ligger på 26 procent. Totalt sett har andelen brott som klaras upp legat ungefär på samma nivå de senaste åren. När det gäller våldsbrott har dock andelen uppklarade fall minskat något. För brotten misshandel och grov misshandel var uppklaringsandelen i hela landet 50 procent. För bostadsinbrotten var siffran betydligt sämre, bara 8 procent.