سفارت سویدن در تهران: بررسی ویزا و سایر امور مهاجرتی تا سال ۲۰۲۱ به تعویق افتاد

2:22 min

محدودیت مصاحبه‌ها در سفارت سویدن در تهران تا آخر سال ۲۰۲۰ تمدید یافت. به این ترتیب بررسی پرونده‌های پیوند خانوادگی و دیگر امور مهاجرتی نیز تا ماه جنوری سال ۲۰۲۱ به تعویق افتاده‌است.

این تصمیم در پی گسترش شیوع کرونا در ایران اتخاذ شده است. انگنیتا کُندوری، رئیس بخش امور خارجه در اداره مهاجرت بیان می‌دارد:

- برای حفاظت بازدیدکننده‌ها و کارمندان ما و جلوگیری از سرایت بیشتر ویروس کرونا، ما بررسی تمام مواردی را از قبل برنامه‌ریزی شده را تا سال آینده به تعویق می‌اندازیم.

این محدودیت بررسی پرونده‌هایی را که باید آغاز می‌شد و یا کامل می‌شد را در بر می گیرد. :رئیس بخش امور خارجه در اداره مهاجرت می‌گوید

- افرادی که اقامت دریافت کرده‌اند و یا هم نیاز به بیومتریک دارند، می‌توانند به سفارت سویدن مراجعه کنند.

انجام اموری که به تماس‌های طولانی نیاز ندارد، مانند گذشته ادامه خواهدیافت، امور بررسی پرونده‌ها که وابسته به انجام مصاحبه است، باید به سال آینده گذاشته شود.

- قرار بود بیشتر از ۶۵۰ مورد مهاجرتی برنامه‌ریزی شده در پائیز امسال بررسی می‌شد.

بازدید کننده‌های سفارت سویدن در تهران بیشتر ایرانی‌ها، عراقی‌ها و افغان‌ها هستند که اکنون باید تا سال بعد انتظار بکشند.