Antropologi

Människor idag kan läsa av ansiktsuttryck i forntida konst

1:13 min

Moderna människor idag kan känna igen och läsa av ansiktsuttryck i forntida konst. Det visar en amerikansk studie där man låtit personer analysera bilder på skulpturer från mesoamerikanska kulturer som fanns i Mexiko och centralamerika från cirka 1500 år f.Kr. fram till 1500-talet.

I studien har forskarna valt ut bilder på 63 skulpturer där man utifrån skulpturens kontext kan förstå ansiktsuttrycket.

Forskarna har sedan separerat ansiktet från bilden och i ett test låtit testpersoner enbart analysera ansiktet utan sammanhang. I ett annat test fick personerna sedan titta på bilder på hela skulpturen, utan ansikte, och beskriva vilket sort ansiktsuttryck de förväntade sig utifrån kontexten.

Studien visade att en del forntida avbildningar av ansiktsuttryck, som glädje, sorg, ilska, smärta och beslutsamhet, kändes igen och tolkades likadant av moderna människor idag. Forskarna menar att det tyder på att det finns en universalitet i känslomässiga ansiktsuttryck som korsar språkliga och kulturella barriärer.

Referens: Cowen, Alan S. "Universal facial expressions uncovered in art
ofthe ancient Americas: A computational approach". Science Advances, 2020. DOI: https://advances.sciencemag.org/lookup/doi/10.1126/sciadv.abb1005.