Utbildning

Regeringen pressas om inställda högskoleprovet

2:00 min

Det politiska trycket på regeringen att agera för att högskoleprovet genomförs i höst ökar. Nu kräver fyra av riksdagens partier att regeringen ändrar beslutet om att provet ställs in.

– Nu har man haft nästan ett halvår på sig att planera ett högskoleprov i höst, om då myndigheten inte har sett till att göra detta, då måste regeringen gripa in och säga att vi förutsätter att det blir ett högskoleprov, säger Sverigedemokraternas utbildningspolitiske talesperson Patrik Reslow.

Det var i början på augusti som UHRs generaldirektör fattade beslutet att ställa in höstens högskoleprov, även vårens prov ställdes in på grund av risken för smittspridning. Det går inte att genomföra provet om man ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, var anledningen.

Moderaterna och Liberalerna har tidigare krävt en ändring av beslutet. Nu ansluter förutom Sverigedemokraterna även Kristdemokraterna till kravet. Det pågår samtal mellan partierna i riksdagens utbildningsutskott om ett gemensamt initiativ för att sätta press på regeringen, säger Gudrun Brunegård som är Kristdemokraternas utbildningspolitiska talesperson.

– Jag tycker att det är jätteviktigt att regeringen agerar för det är ändå ett ganska stort antal personer som har blivit satta på vänt nu, säger Gudrun Brunegård.

Argumentet från universiteten och högskolorna är att det inte går att få fram tillräckligt med lokaler och personal, men det håller inte enligt Moderaterna.

– Problem med att ordna fler klassrum och flera vakter är ju i de större städerna och jag menar att det absolut är möjligt. Det handlar ju i så fall om att tillskjuta mer pengar, att det kommer att kosta mer pengar för att genomföra högskoleprovet, men det är absolut möjligt om man vill, säger Kristina Axén Olin, Moderaternas utbildningspolitiska talesperson.

Hon anser att regeringen åtminstone skulle kunna besluta att en mindre grupp, exempelvis de som inte har gjort högskoleprovet tidigare, ska få chansen att få göra det nu i höst.

Även Centerpartiet vill att man nu måste uttömma alla möjligheter för att se om provet ändå inte kan genomföras. Den 10 september har UHR:s generaldirektör kallats till utbildningsutskottet för att svara på partiernas frågor om hur man resonerade när man valde att ställa in högskoleprovet.

Högskoleminister Matilda Ernkrans säger till Ekot att hon kommer att se över om det behövs förändringar i ansvarsfördelningen av högskoleprovet. Däremot öppnar hon inte för att regeringen skulle ändra beslutet att ställa in provet nu i höst.

– Nu har ansvarig myndighet UHR ställt in provet, och man gör det av smittskyddsskäl, att man inte kan garantera människors liv och hälsa, att kunna genomföra provet i höst. Och då får jag ju utgå från att de har gjort allt de har kunnat, säger högskoleminister Matilda Ernkrans.