Skola

Tips för hur elever med autism kan få stöd

3:02 min
  • Många skolbarn med autism får för dålig hjälp i skolan och mår dåligt av det. 
  • Autism- och aspergerförbundet har gjort en lista med tips på stöd som skolans personal kan ge för att göra det lättare för barnen. 
  • "Det är vissa saker som skolorna lätt kan göra utan att det kostar en massa pengar eller tar väldigt mycket tid" säger Agneta Söder på Autism- och Aspergerförbundet till Klartext.

Här i Sverige finns det omkring 23 000 skolbarn som har autism. Men många av dem får för dålig hjälp i skolan. Agneta Söder jobbar på Autism- och Aspergerförbundet och hon berättar hur det kan påverka barn med autism när de får för lite stöd i skolan:

– Ja, då får inte de några godkända betyg. De når alltså inte de mål som finns i skolan och det är ganska få av barnen med autism som får betyg. Knappt 40 % bara får fullständiga betyg så att man kan gå vidare till exempel till gymnasiet.

Och sen mår ju de här barnen väldigt dåligt. De blir många gånger hemma från skolan för att de inte får stöd.

Många med autism störs i skolan

– Man är alltså känslig mot lukter och ljud och ljus och det kan vara väldigt ansträngande då att vara i skolan. Man blir utmattad och jättetrött, berättar Agneta Söder.

Barnen har rätt till stöd

Elever som har svårigheter har enligt lagen rätt att få stöd, oavsett om de har en diagnos eller inte. Men även när vårdpersonal har undersökt barnen och skrivit ner en diagnos så är det ändå osäkert om eleven verkligen får rätt hjälp. Det menar Autism- och aspergerförbundet, efter att ha frågat föräldrar till barn med autism:
– Och det var bara 56 procent som sa att de fick bättre stöd i skolan när de hade fått sin autismdiagnos.

Men vad kan det bero på då att de här barnen med autism inte får rätt stöd i skolan?
– Ja, dels så att de som jobbar i skolan, både lärare och annan skolpersonal, de kan för lite om hur man ska hjälpa barn med autism idag, säger Agneta Söder.

Lista med tips till skolpersonal

Autism- och aspergerförbundet har tagit fram några tips på vad skolornas personal kan göra för att ge bättre stöd till barn med autism:

– Man kan göra rätt enkla saker för att hjälpa de här eleverna. Ett tips det är att man inte ska glömma bort att de här eleverna också behöver stöd utanför lektionstiden, kanske på raster och på fritids.

Bilder kan göra det lättare att förstå

– Sen har vi också sagt att man ska vara tydlig med det man säger, till exempel att man ger bildstöd, säger Agneta Söder.

Minska störande saker

– Sen vill vi också att skolorna ska försöka ta bort de här sakerna som blir jobbiga för barn när man är känslig mot ljud och ljus. Då kan man förbättra genom att till exempel sätta såna här tyg på stolar så att det inte skrapar i golven, eller att man kan få sitta lite avskilt som elev.

Prata med barnet

--Sen tycker vi då att man ska prata med barnet självt, för barnet vet ofta själv vad hen behöver. Det här är i varje fall vissa saker som man lätt kan göra utan att det kostar en massa pengar eller tar väldigt mycket tid, säger Agneta Söder på Autism- och Aspergerförbundet till Klartext.