Valet i Belarus

Sverige fryser bistånd till Belarus

0:33 min

Regeringen har beslutat att frysa den del av biståndet till Belarus som går till projekt där statliga aktörer har en aktiv roll.

Det handlar om två projekt, det ena är ett samarbete med Belarus centralbank, det andra är ett stöd till landets näringsliv.

Biståndsminister Peter Eriksson säger i ett uttalande bland annat att regeringen ser en regim som inte drar sig för att använda alla statliga verktyg mot den egna befolkningen.

Utbetalningen av biståndspengar stoppas med omedelbar verkan.