Ingen uppgörelse

Inget grundlagsskydd för public service

1:45 min

Public service får inget grundlagsskydd för sitt oberoende, skriver DN ikväll. Bakgrunden är att riksdagspartierna har misslyckats med att nå en parlamentarisk uppgörelse. Liberalernas Christer Nylander är besviken över att man inte lyckades nå hela vägen.

De senaste två åren har en parlamentarisk kommitté med samtliga riksdagspartier diskuterat om public service-bolagen behöver ett starkare skydd mot politisk styrning. En huvudfråga var om bolagens oberoende skulle skrivas in i grundlagen.

Detta för att minska risken att odemokratiska krafter får större makt över till exempel nyhetsrapporteringen.

Men i dag blev det klart att förhandlingarna slutat i oenighet. Kommittén nådde inte den breda majoritet som behövdes för en grundlagsändring, säger justitieminister Morgan Johansson till DN i dag.

Kulturutskottets ordförande, Liberalernas Christer Nylander, säger att just oberoendet inskrivet i grundlagen hade varit en viktig pusselbit för att öka avståndet mellan politiken och journalistiken.

Moderaterna, som är emot att public service oberoende ska skrivas in i grundlagen, menar att det redan finns ett starkt skydd genom Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Och att oberoendet skulle vara inskrivet i grundlagen skulle också kunna bli något kontraproduktivt, enligt Moderaternas representant i kommittén, Marta Obminska.