Utbrott

Sju människor smittade av harpest i länet

1:21 min
  • Sedan ett par månader tillbaka har nästan 40 döda harar från länet rapporterats in till Statens veterinärmedicinska anstalt och samtliga har påvisat harpest.
  • Enligt biträdande statsveterinär Henrik Uhlbom handlar det här om ett ganska stort utbrott, och risken är att sjukdomen sprids även bland människor.
  • Harpest är en anmälningspliktig sjukdom och sedan andra halvan av juni har sju fall hos människor anmälts i Norrbotten. Det är lite fler än under ett normalår, enligt Region Norrbotten. Sex av de som smittats kommer från Luleå och en från Boden.