Coronapandemin

Bristande forskning kring distansarbete i hemmet

1:49 min

I spåren av corona vill forskare nu förstå vad det är som avgör hur väl distansarbete i hemmet fungerar för olika individer. För det finns knappt någon forskning kring eventuella risker vid hemarbete på heltid under längre perioder.

– Vi tror att vi kommer att få en bred flora av berättelser, där man kanske har barn hemma eller där det är trångt i lägenheten eller där man bor, säger Kristina Palm, docent i arbetsvetenskap vid Kungliga tekniska högskolan och forskare vid Karolinska institutet och Karlstads universitet.

50 personer i två kommuner med olika typer av tjänster kommer att djupintervjuas om hur deras hemarbete fungerar.

Forskarna hoppas därefter kunna ge konkreta råd kring vad det är som kan avgöra om personer trivs eller inte trivs med att arbeta på distans i hemmet.

För att förstå detta använder de en udda metod, genom att deltagarna i studien ska ta bilder av sin arbetsplats.

– På så sätt ger vi respondenterna ägarskap över intervjun. Det är de som bestämmer och berättar för oss vad de tycker är viktigt, säger forskaren i arbetsvetenskap Kristina Palm.

Forskarna vill kartlägga ergonomi, alltså hur arbetsredskap och arbetsmiljön påverkar människan, men också den psykosociala situationen.

Idag finns knappt någon forskning kring hur individer påverkas av att jobba heltid på distans i hemmet under en längre period, eller det som på forskarspråk kallas att ägna sig åt digitalt medierat distansarbete.

Folkhälsomyndigheten som rekommenderat fortsatt hemarbete håller med om bristen på forskning vad gäller risker för negativa effekter.

– Det finns ganska lite forskning. Vi har inte tittat på det här specifikt. Det är ett problematiskt området. Jag håller helt med om det, säger Johan Carlsson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten.