Dubbla hot

Riskgrupper uppmanas vaccinera sig mot influensa

1:59 min

I mer än ett halvår har samhället påverkats av coronapandemin, som dessutom tros ta ny fart under hösten. Det är också i höst som den årliga säsongsinfluensen drar in, och inför det dubbla virushotet krävs extra beredskap bland vissa samhällsmedborgare.

– Vi har nästan samma medicinska riskgrupper för covid-19 och för influensa. Så det är viktigt att de som tillhör riskgrupper vaccinerar sig för att undvika att hamna inom sjukvården på grund av influensan, säger Mia Brytting, mikrobiolog på Folkhälsomyndigheten.

Medan det ännu saknas vaccin mot coronaviruset så finns det vaccin mot säsongsinfluensan, vars virus återkommer varje vinter. I Sverige är den som mest utbredd i februari och mars, och orsakar då mellan 700 och 3 000 dödsfall årligen.

Världshälsoorganisationen WHO har uttryckt oro över att personer i riskzonen i år står inför hotet att drabbas dubbelt – av det nya coronaviruset och säsongsinfluensan.

– De som vi prioriterar – medicinska riskgrupper och personal som jobbar patientnära – de ska vaccineras i första hand. Sen kommer det säkert att finnas vaccin över för andra att vaccinera sig, säger Brytting.

Den 3 november kommer årets säsongsvirusvaccinering att inledas. Datumet är valt för att dels hinna ge den vaccinerade skydd innan kurvan stiger kring jul, och dels ha tillräcklig varaktighet säsongen ut.

Folkhälsomyndigheten vill att vi fortsätter vara noga med att tvätta händerna ofta och att hålla social distansering. Nya vanor som har haft effekt.

– Många sjukdomar som vi övervakar gick verkligen ner. Bland annat influensa. Jag har aldrig sett en så snabb nedgång av influensa på de senaste 20 åren, säger Mia Brytting.