Djurriket

Få häckningar bland Västernorrlands rovfåglar

0:29 min
  • Det har varit få häckningar bland Västernorrlands skogslevande rovfåglar och de mest drabbade är fjällvråk och uggla, enligt länsstyrelsen.
  • Orsaken bakom uppges vara bristen på föda efter ett år med få smågnagare, främst gäller det sork.
  • Peter Nilsson på Länsstyrelsen menar att det är för tidigt att säga hur beståndet av till exempel Fjällvråk kommer att påverkas av det minskade antalet häckningar.