FÖRSVARSMAKTEN

Stor marinövning utmed Östkusten kommande vecka

0:33 min
  • Mellan den 24 och 27 augusti genomför marinen övningar fritt till sjöss på kuststräckan mellan Västervik och Nynäshamn.
  • Fyra svenska korvetter, ett finskt marinfartyg och flyg kommer att deltaga. Totalt omfattar övningen cirka 250 personer.
  • Under stora delar av övningen kommer man att befinna sig längre ut till sjöss, men Försvarsmakten uppmanar nu fiskare och civil sjöfart att hålla avstånd.
  • Man ber också allmänheten om varsamhet om hur man förtöjer båtar i farleder på Östkusten.