Distansarbete

Ergonomen: Så skapas en bra arbetsmiljö

1:17 min
  • Arbetsmiljön, för den som även i höst väntas jobba på distans, skapas bäst i samråd mellan flera aktörer, enligt Charlotte Wåhlin, docent och ergonom på Arbets- och miljömedicin inom Region Östergötland.
  • "Blir bäst om arbetsgivare, medarbetare och skyddsombud engagerar sig tillsammans. Ofta föreslår jag också att man tar hjälp av företagshälsovården för de har koll på det förebyggande arbetet". 
  • Men det yttersta ansvaret för en god arbetsmiljö ligger hos chefen.