Psykisk ohälsa

Alternativ behandling mot depression används för lite

1:59 min

Interpersonell psykoterapi bör enligt Socialstyrelsens riktlinjer kunna erbjudas alla vuxna med lindrig till medelsvår depression. Men bara en procent av patienterna inom psykiatrin får den här behandlingen.

Det här visar en utvärdering gjord av myndigheten. Mattias Fredricson är chef för Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

– En utgångspunkt med de nationella riktlinjerna var att vi ville peka på behovet av mer psykoterapi. Det utvärderingen visar att det fortfarande finns behov av mer psykologisk behandling, säger han.

Psykoterapi i vården domineras idag av olika former av Kognitiv Beteendeterapi, KBT. Ungefär 80 procent av all psykologisk behandling i landet beräknas vara KBT, visar utvärderingen från ifjol.

När det gäller andra psykoterapier, som Interpersonell Psykoterapi, IPT, så har Socialstyrelsen sagt att det bör erbjudas överallt i vården för patienter med depression. Men i praktiken så får alltså bara omkring en procent av patienterna IPT.

Svensk och internationell forskning visar att IPT och KBT är likvärdiga vid behandling av depression men att ingen av metoderna hjälper mer än ungefär hälften av patienterna.

Att det därför i praktiken bara finns ett av alternativen att tillgå är därför allvarligt, menar psykoterapeuten Peter Ankarberg som tidigare var verksamhetschef för Capio psykiatri i Östergötland.

– Det här innebär att många patienter inte får den behandling som skulle kunna hjälpa dem och som de egentligen har rätt till. Det finns både forskning och erfarenhet som visar att olika människor reagerar olika på olika varianter av psykoterapi, säger Peter Ankarberg.