Coronaviruset

Många patienter har hjärtpåverkan efter covid-19

2:07 min

En tysk studie av 100 covid-19-patienter tyder på att en inflammation i hjärtmuskeln kan dröja sig kvar flera veckor efter att infektionen läkt ut.

En stor andel patienter som haft en covid-19-infektion har fortfarande hjärtpåverkan flera veckor efter att de tillfrisknat. Det visar en tysk studie av 100 covid-19-patienter.

Stefan James, hjärtläkare och professor i kardiologi, tycker att studiens resultat är viktiga att lyfta fram.

– Att hjärtat är påverkat under pågående infektion, det har vi nog vetat ett tag. Men den här studien visar ju att det finns även en kvarstående inflammation som involverar hjärtat en längre tid, mer än vad jag kanske hade tänkt mig.

I studien ingick 100 patienter, ungefär hälften män och hälften kvinnor, i åldrarna 45 - 53. En tredjedel av patienterna vårdades på sjukhus för covid-19 och resten återhämtade sig hemma, en del hade inga symtom alls. Ungefär två månader efter tillfrisknandet har patienterna undersökts med magnetkamera och blodprover för att se hur hjärtat påverkats.

Resultaten visade att 80 procent av patienterna fortfarande hade en inflammation i hjärtmuskeln och ungefär lika många visade tecken på pågående hjärtskada i blodproverna. Hjärtmuskelinflammationen verkar alltså kunna dröja sig kvar efter att infektionen läkt ut.

Stefan James menar dock att den påverkan man kunde se hos de patienter som ingick i studien inte var särskilt allvarlig och troligtvis kommer läka ut. Men han vill poängtera vikten av fler liknande studier och uppföljning av patienter med hjärtpåverkan.

– Det kan vara så att om det fortsätter under längre tid så kan ju skadan bli ganska stor så småningom. Därför är den här studien viktig. Den talar ju om för oss att de patienter som har symtom - känner sig trötta, andfådda och har hjärtklappning - bör söka vård så att man kan kontrollera det här, säger han.

– Man kanske inte måste göra en magnetkameraundersökning, men man bör ta hjärtprover och göra ett hjärtultraljud och se hur hjärtat mår. Sedan får man fortsätta följa upp det och kanske sätta in medicinsk behandling om det behövs, fortsätter Stefan James.

Texten har korrigerats.

Referens: Puntmann VO, Carerj ML, Wieters I, et al. Outcomes of Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging in Patients Recently Recovered From Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). JAMA Cardiol. Published online July 27, 2020. DOI:10.1001/jamacardio.2020.3557.