Ny brottsrubricering

Förslag: Grovt djurplågeri ska leda till fängelse

1:59 min

Riksdagspartierna vill nu skärpa straffen för allvarliga fall av djurplågeri, visar Ekots rundringning. Det handlar om att införa en ny brottsrubricering: grovt djurplågeri, som alltid ska leda till fängelse.

– Det är de särskilt hänsynslösa brotten, där man medvetet försöker skada djur, torterar dem. Under sommaren har vi sett många fall där katter har blivit stympade, flådda, de har blivit brända. Det gäller får, igelkottar som har sparkats till döds och så vidare, säger riksdagsledamoten Yasmine Eriksson (SD).

Den som döms för djurplågeri får i dag oftast dagsböter eller villkorlig dom. Men straffen för de allvarligaste fallen av djurplågeri bör skärpas, anser regeringens utredare, som vill införa en ny rubricering i brottsbalken: grovt djurplågeri.

Gärningar som exempelvis har inneburit allvarligt lidande för djur, har begåtts i större omfattning, eller varit särskilt hänsynslösa ska - enligt förslaget - kunna ge fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Frågan bereds just nu i regeringskansliet, men samtliga riksdagspartier, från vänster till höger, säger ja till det här förslaget, visar Ekots rundringning.

– Vi är positiva till att det skulle införas en sådan brottsrubricering, och vi ser att det nog skulle finnas en bred acceptans för att göra det, säger Ulrika Heie (C), som är ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

Sverigedemokraterna har länge krävt att lagen ska utökas med ett grovt djurplågeribrott.

– Straffen för våldsbrottslingar överlag behöver ju skärpas, och det vi vill se även för dem som begår våldsbrott mot djur, säger Yasmine Eriksson.

Även Miljöpartiet tycker att det här förslaget från utredningen är bra, säger partiets djurskyddspolitiska talesperson Elisabeth Falkhaven.

– Vanligtvis tycker inte att Miljöpartiet att skärpt straff är bästa sättet, men straffen behöver ju spegla brottet och det tycker vi inte att det gör just när det gäller djurplågeri, säger hon.

Moderaternas landsbygdspolitiske talesperson John Widegren anser också att det behövs strängare straff för de allvarligaste fallen av djurplågeri.

– Framför allt får man ju upp ögonen för allvaret i den här typen av brott. Man kan ju hoppas att det avskräcker människor som systematiskt utsätter djur för lidande och grova kränkningar, säger John Widegren.