Bakläxa för Sveriges Radio om dab-radio

Det blir ingen nersläckning av det analoga FM-nätet för radio och därmed ingen övergång till dab, digitalradio. Regeringen säger nej till Sveriges Radios begäran. Dab blir för dyrt och det är svårt att se fördelarna säger kulturminister Leif Pagrotsky

– Vi har kommit fram till att det inte går att motivera de väldigt stora kostnader det innebär att nu besluta om en total övergång från fm till dab, säger kulturminister Leif Pagrotsky.

– Det innebär väldigt stora kostnader för att distribuera radio parallellt under mycket lång tid. Det innebär mycket stora kostnader för hushållen när dagens 20-30 miljoner radioapparater skulle bli obrukbara och ersättas av andra. Fördelarna vi ser finns står inte i proportion mot de stora kostnaderna.

Så det betyder ja till fortsatt fm-sändning?

– Ja, det gör det men det betyder också ja till fortsatt utveckling av digitala sändningar. Vi ser en väldigt dynamisk utveckling för radion när det gäller att utnyttja olika sorters distributionsformer.

Dab blir för dyrt
Det stora dab-äventyret är över för Sveriges Radios del. Det blir ingen övergång till digitalradio motsvarande den för digital tv, åtminstone inte med denna regering.

Sveriges Radios tioåriga satsning på dab som kostat minst 400 miljoner till i dag finner inte längre nåd hos kulturministern. Det blir för dyrt för alla parter att välja dab.

Regeringen går därmed emot digitalradiokommittens förslag från förra året att successivt bygga ut dab. Istället hoppas kulturministern att SR vänder blicken mot nya, billigare standarder för digital radio, som nu lanseras i världen.

Beröm till nya medier
Och han berömmer SR:s satsningar på ungdomligare digitaltekniker som radio via webben, nedladdning av radioprogram till mp3-spelare, så kallad podradio, och media i mobilen. Och så den outnyttjade möjligheten med digitalradio via tv-boxen som SR valt bort.

– Det digitala marknätet som byggts ut för tv går att använda för radio. Jag är väldigt optimistisk för min del om radions möjligheter i det nya landskapet framöver.

Sveriges Radios ledning vill ju se en stor digitalteknik som ska ersätta FM. Är det feltänkt?

– Vi har lyssnat väldigt noga och vi har varit väldigt ambitiösa i att analysera Sveriges Radios förslag. Vi har tagit det på stort allvar. Det har inte varit helt lätt vill jag gärna säga att komma fram till en annan syn. Tiden som har gått sedan det förslaget presenterades har varit ganska lång och under tiden har väldigt mycket hänt, inte minst på andra digitala områden. Jag känner mig rätt trygg i den bedömning jag gör.

Kulturministern tycker ändå inte det var ett misstag att lägga hundratals miljoner på dab-sändningar.

– Det är orättvist att säga. Det är viktigt att man håller sig framme, att man håller sig informerad och kan fatta sina beslut på god grund men alla saker man provar och experimenterar med är inte till för att få ensamrätt. Jag utesluter inte att det kan finnas en plats för dab-radio i det nya landskapet. Det enda jag nu har sagt nej till är en total utbyggnad och ett beslut att släcka ner FM-nätet, säger kulturminister Leif Pagrotsky.

Per Gulbrandsen
per.gulbrandsen@sr.se