Barn i vårdnadstvist

Liberalerna: Samhället sviker de mest utsatta

1:59 min

Flera politiska partier reagerar nu på Ekots granskning om vårdnadstvister, som visat att domstolarnas riskbedömningar ofta uteblivit i de vårdnadstvister Ekot gått igenom.

Det saknas dokumenterade riskbedömningar i en majoritet av de vårdnadstvister som Ekot granskat.

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson vill nu se över lagen.

– När det gäller begreppet ”barnets bästa” så måste man ha en mycket tydligare definition vad det betyder, där riskbedömningar är en sådan uppenbar sak. Så lagen måste ändras, och det gäller både för långsiktighet men också för att barn inte ska riskera att uppleva våld, säger Ulf Kristersson.

Domstolarna ska alltid göra riskbedömningar i samband med vårdnadstvister för att bedöma om det finns risk att barn kan utsättas för våld, eller på andra sätt kan fara illa hos någon av föräldrarna.

Trots det saknas dokumenterade riskbedömningar i nästan tre fjärdedelar av de domar Ekot granskat, där det finns uppgifter om våld eller andra riskfaktorer hos föräldrarna.

Ännu mer sällan görs dokumenterade riskbedömningar i samband med beslut om överenskommelser i domstolarna – i de fall Ekot granskat. I bara 3 av 94 fall finns en dokumenterad riskbedömning i besluten om överenskommelser, trots att domstolarna har en skyldighet att göra riskbedömningar även vid de besluten. 

I flera fall har föräldrar som dömts för våldsbrott inom familjen fått vårdnad eller umgänge med barn, utan en dokumenterad riskbedömning från domstolen.

Idag har flera politiska partier reagerat över Ekots uppgifter.

Vänsterpartiets Jon Thorbjörnson skriver i en kommentar att "Det är ytterst allvarligt om de riskbedömningar som skall göras vid en vårdnadstvist inte dokumenteras, eller ens genomförs"

Sverigedemokraternas Mikael Eskilandersson kommenterar också att de brister som framkommit är allvarliga och att ”de måste åtgärdas”.

Juno Blom, partisekreterare för Liberalerna kräver att barn ska få egna ombud i vårdnadstvister:

– Det här visar ju på hur samhället sviker de allra mest utsatta barnen. Vi skulle ju aldrig döma en kvinna att bo med en man som slår henne, men det är det som sker när barn tvingas leva med en vårdnadshavare. Här har regeringen en skyldighet att agera skyndsamt. Det måste ske här och nu, säger Juno Blom, som också är Liberalernas barnrättspolitiska talesperson.

Innan sommaren uppdrog regeringen åt jämställdhetsmyndigheten att kartlägga hur domstolarna beaktar uppgifter om till exempel våld vid vårdnadstvister, en liknande undersökning som Ekot gjort.

– Där har ju också regeringen gett Jämställdhetsmyndigheten ett uppdrag att gå igenom domar som gäller vårdnad, boende eller umgänge, liknande den granskning som ni har gjort, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Det här regeringsuppdraget ska redovisas nästa år. Då har ju Barnkonventionen varit lag i Sverige i två år. Är inte det att agera för sent? 

– Vi behöver hela tiden ta steg framåt för att stärka barns situation och att Barnkonventionen blivit svensk lag är ett historiskt steg framåt för att stärka barns rättigheter, men det betyder inte att vi på något sätt är färdiga utan det arbetet har bara börjat.