Det svenska försvaret

Ökat säkerhetshot mot Sverige

1:40 min

Försvarsmakten ser ett försämrat säkerhetsläge i området runt Sverige, med fler militära övningar från både västlig och rysk sida - något som Jan Thörnqvist, insatschef på Försvarsmakten, jämför med situationen under kalla kriget.

– Det är både från rysk och västlig sida, på ett sätt som vi inte har sett sen kalla kriget, säger han.

Jan Thörnqvist menar att utvecklingen är negativ och att Försvarsmakten därför har ökat beredskapen i närområdet.

– I och över östersjöområdet, på västkusten och i norra Sverige. Det vill säga att det är för att snabbt kunna agera vid uppkomna händelser vid behov, men också för att kunna ha koll på vad som pågår och hävda vår suveränitet och våra intressen i det här.

Jan Thörnqvist säger att läget sammantaget nu är mer instabilt, konfliktfyllt och svårare att förutse, jämfört med tidigare.

– Lägger man det här till situationen och utvecklingen i övriga delar av vårt närområde, till exempel i Belarus, är det också av stor vikt. Belarus tillhör ju också vårt närområde. Coronaepidemin har medfört en ökad oro och osäkerhet globalt. Och tittar man på det här sammantaget så bedömer försvarsmakten läget som osäkert och oförutsägbart.

Jan Thörnqvist säger även att Försvarsmakten däremot inte ser ett ökat militärt hot mot Sverige, men att det handlar om ett säkerhetshot.

– Det vill säga, svenska skyddsvärden, det vill säga det vi har för att försvara vårt land och leva i frihet, de riskeras, säger han.