Ungdomars sociala liv

Högstadieelevers vänskapsrelationer kräver hårt arbete

2:00 min

Vuxenvärlden måste bli bättre på att bry sig om och förstå vilket arbete högstadieelever lägger ner på att skapa och behålla vänskapsrelationer. Det menar Lina Lundström, doktor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Under tre terminer följde hon 50 högstadieelevers vardag.

- Det jag vill med min forskning är ju att ge lärare, föräldrar men också elever ett språk kring ”vad är det egentligen som händer i skolan”, med social organisering eller relationsarbete. Vi behöver lyfta vänskapsarbetet som eleverna gör, för att det är så betydelsefullt för dem.

Högstadiet är en tid av parallella bedömningsstrukturer, säger Lina Lundström, efter sin kultursociologiska analys av hur högstadieelever ”gör vänskap”. De bedöms efter sina skolprestationer, samtidigt som de bedöms socialt av klasskompisarna.

Inte bara att få bra betyg, utan också att skaffa och behålla vänner innebär ofta hårt arbete; och att satsa på det ena kan gå ut över det andra.

Flera lärare sa att de avundades Lina Lundströms tid och fokus på de viktiga sociala relationerna som ju inte finns på schemat, men som påtagligt påverkar både välmående och betyg.

Högstadieelevers klasskamrater är de jämnåriga som råkar bo i närheten. Snäva ramar för goda vänskapsrelationer – och vi vuxna som satt dem där måste bry oss mer om deras vänskapsarbete, säger Lina Lundström:

- De är ju liksom i vårt våld på något sätt – och vi har väldigt stor makt att ta beslut kring deras vardag. Och då känns det viktigt att veta hur de tänker, och vad är deras logik och vad tycker de är viktigt och betydelsefullt?