Professor: Delaktighet i alla processer – en rättighet för barn

1:54 min

Ekots genomgång av vårdnadstvister från förra året visar att bara drygt hälften av barnen som de tvisterna handlar om fick yttra sig. Ekots uppgifter förvånar Maria Eriksson som är professor vid Ersta Sköndals Högskola och har forskat om barns rätt:

– Delaktighet i alla processer som rör dem är en rättighet för barn, barnkonventionen är jättetydlig med det. Sen 25 år tillbaka.

Hänsyn ska tas till vad barn säger när vårdnadstvister avgörs. Men när Ekot går igenom 144 vårdnadstvister från förra året har bara drygt hälften av de drygt 200 barn tvisterna handlar om fått uttala sig, i de utredningar som socialtjänsten gjort inför domen.

Den vanligaste orsaken som anges är att barnet anses vara för litet. Barn som är fem eller sex år gamla har inte fått uttala sig på grund av ålder.

Och flera experter Ekot talat med säger att barn som är betydligt yngre än så också bör få uttala sig. Det säger också Maria Eriksson.