Inleder insats

Sverige höjer beredskap kring Östersjön efter rysk övning

1:52 min

Det svenska försvaret har med kort varsel inlett en militär insats med förstärkning av marinen, flygvapnet och armén kring Östersjön och Gotland. En bidragande orsak är att Ryssland just inlett en övning med kort varsel i området, liksom oron kring Belarus.

– Vi har ju själva övningsverksamheten igång. Det vi gör nu är att förstärka den övningsverksamheten med en beredskapsinsats i akt och mening att ha förband på plats – inte bara de som verkar där dagligdags, utan fler. Det gäller både i luften, till sjöss och på marken, säger överbefälhavare Micael Bydén.

Var den ryska snabba beredskapsinsatsen avgörande för att ni drog igång i går?

– Det är en av aktiviteterna som gör att det är intressant för oss att vara igång på mer aktivt sätt än om vi hade valt att rulla på som vanligt. Vi såg ett skäl här nu att boosta upp lite om jag får uttrycka mig så.

Den ryska övningen, som med kort varsel inletts i dagarna, har fokus på Östersjön med marina styrkor och landstingsförband, enligt Micael Bydén, men även ryskt flyg ingår.

Ett antal svenska förband är nu extra aktiva med flygplan placerade på fler ställen än vanligt och fler fartyg till sjöss, enligt överbefälhavaren, men exakt hur omfattande insatsen är vill han inte säga.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) tycker att det är bra att Sverige snabbt markerar militär närvaro kring Östersjön och Gotland, då flera länder är aktiva i området och inte minst den ryska övningen.

– Vårt syfte är att markera respekt för svensk suveränitet och svensk integritet och att vi har en uppmärksamhet på vad som händer i närområdet och att vi har tydlig koll. Det är en viktig signal mot Ryssland men också mot våra partners, säger Peter Hultqvist.

Micael Bydén betonar att den snabba svenska insatsen går att göra på grund av förändringarna av det svenska försvaret de senaste åren, med fler förband som är insatsberedda med kort varsel.