Barn i vårdnadstvist

Partier eniga om lagändring för barn i vårdnadstvister

1:59 min

Flera partier är eniga om att föräldrar inte ska kunna hindra barn att uttala sig i vårdnadsutredningar. Ekots granskning har visat att barn inte alltid får komma till tals i vårdnadstvister, ibland för att föräldrar säger nej. Idag har justitieministern sagt att regeringen vill ändra lagen.

Moderaternas partiledare är en av de som välkomnar lagändringen. Men han är kritisk till att lagen inte ändrats tidigare.

– Sedan förstår alla att det inte enbart är barnens ståndpunkt som ska vara avgörande, men att barn ska tas på allvar och deras röst ska höras är viktigt, och er kartläggning visar att det inte alls fungerar i praktiken. Att det är väldigt många barn som inte kommer till tals. Det är väldigt synd därför att de här sakerna skulle vi kunna ha gjort någonting åt redan för flera år sedan, säger Ulf Kristersson.

När Ekot granskar vårdnadstvister från förra året visar det sig att bara drygt hälften av barnen, i de tvister Ekot granskat, fått komma till tals i vårdnadsutredningarna. I flera fall beror det på att föräldrarna sagt nej till att socialtjänsten pratar med barnen.

Att barn har rätt att höras i alla frågor som rör dem står i Barnkonventionen, som nu har blivit svensk lag. I en statlig utredning 2017 föreslogs att lagen skulle ändras, så att samtal med barn ska kunna hållas även mot föräldrars vilja och utan att de närvarar. Idag har justitieminister Morgan Johanson sagt att regeringen kommer att föreslå att lagen ändras.

– Barn är egna individer och de har egna rättigheter, och de rättigheterna måste tas tillvara i alla situationer, säger Morgan Johansson.

Flera riksdagspartier har idag meddelat Ekot att de är positiva till lagändringen: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Men Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna tycker att lagändringen kommer alldeles för sent.

– Ja, det är förödande för barnen som får vänta under den här processen. Det är otroligt viktigt att stärka barnens rätt i de här frågorna. Det är beklämmande att det har dröjt, säger Kristdemokraternas talesperson för familjepolitik, Pia Steensland.

Även Liberalernas barnrättspolitiska talesperson, Juno Blom är kritisk.

– Det är intressant att det ska ta så otroligt lång tid, och det är intressant att det är när ni journalister som lyfter det här, att det är då politiken till slut inser att man inte kan fortsätta att värna föräldrar som utsätter barn istället för att ställa sig på de utsatta barnens sida, säger Juno Blom.

Justitieminister Morgan Johansson tror att en proposition om att ändra lagen kommer att vara klar i början på nästa år.

– Nu är beredningen i sitt slutskede och då kommer vi också kunna gå till riksdagen med det här förslaget.

Men om man kom fram redan 2017 till att det här strider mot barnkonventionen, varför har inte det här gått fortare?

– Det här är bara ett av alla förslag. Det är en stor vårdnadsreform som vi förbereder. Men vi är nu i slutskedet och jag ser fram emot att gå fram med detta till riksdagen, säger Morgan Johansson.