Rikets säkerhet

Möjligt stoppa försäljning av säkerhetskänslig verksamhet

1:53 min

Myndigheter som Säpo och Försvarsmakten ska från och med nästa år kunna stoppa försäljningar av företag som sysslar med säkerhetskänslig verksamhet inom exempelvis infrastruktur, energi och telekommunikation. Det föreslår i dag regeringen i en lagrådsremiss.

– Vissa främmande stater har använt strategiska uppköp som en strategi för att vinna säkerhetspolitiska fördelar, och Sverige har inte haft något direkt skydd mot detta på årtionden, säger inrikesminister Mikael Damberg (S).

– Nu har Säkerhetspolisen varnat för att inte minst i samband med corona så kan det var ytterligare öppningar för sådana uppköp, och då kan det vara viktigt för regeringen att täppa till det och då börjar vi med det mest skyddsvärda.

Exempelvis Säkerhetspolisen och Försvarsmakten ska alltså genom förändringar av säkerhetsskyddslagen kunna granska och stoppa överlåtelser och försäljningar av verksamheter, om de utgör ett hot mot svensk säkerhet och innebär risk för att främmande makt kommer över känslig information och kunskap.

Det kan enligt Mikael Damberg röra såväl offentlig verksamhet som privata företag, och han nämner områden som känsliga energisystem och 5G-teknik.

Innan myndigheterna går så långt som att stoppa en försäljning ska de kunna kräva att exempelvis särskilt känsliga delar av en verksamhet bryts ut så att så att resten sen kan säljas.

Men stoppar ändå staten en försäljning av en privat verksamhet så har inte den privata ägaren rätt till någon ersättning, enligt lagrådsremissen, trots att remissinstanser krävt det efter en tidigare utredning.

– Det här regelverket är uppbyggt så att de här samrådsmyndigheterna måste göra en proportionalitetsbedömning i varje enskilt fall och då betyder det att ett förbud mot en överlåtelse måste vara en sista utväg, säger Mikael Damberg.

En sak som nämnts i debatten är möjligheten att stoppa försäljning av fast egendom som exempelvis hamnar till utländska företag. Men där avvaktar regeringen efter kritik mot utredningsförslagen.

– Det var komplicerade frågor som det inte fanns förutsättningar att hantera så här snabbt så vi valde att återkomma till den frågan senare och gå fram med det här nu så att vi får ett skydd för det mest skyddsvärda i Sverige, säger Mikael Damberg.

Verksamheter som exempelvis rör krigsmateriel och kärnteknik, som redan omfattas av andra krav på tillstånd, ska om regeringen bestämmer så kunna undantas från den här reglerna.