Halland

Nu ska diskriminerade lättare kunna få hjälp

1:13 min
  • Nu öppnar Rättighetscentrum Halland, länets första antidiskrimineringsbyrå, som drivs av ABF Halland.
  • "Vi kommer jobba med rådgivning för den enskilda och med utbildning", säger Sofie Johansson, verksamhetsledare.
  • Anledningar att höra av sig kan vara exempelvis diskriminering på arbetsplatsen eller att man inte får ett jobb på grund av någon av diskrimineringsgrunderna.