Coronaviruset

Professor: Bygg lager med blodplasma inför andra våg

2:00 min

Sverige bör bygga upp ett beredskapslager av fryst blodplasma, anser professor Joakim Dillner efter att USA godkänt behandlingen för covid-19.

Tanken är att beredskapslagret av fryst blodplasma från personer som tillfrisknat från covid-19 sedan ska vara redo att användas som behandling vid en eventuell andra våg.

– Vi har en behandling som med största sannolikhet har en effekt, och det är mycket sannolikt att det kan tänkas komma tillbaka fler covidinfektioner. Då behöver vi se till att vi inte ska behöva börja från början med att lokalisera givare och kontrollera plasmadonationer, säger Joakim Dillner, som är professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet.

Blodplasma är det som blir kvar när blodkropparna tas bort från blodet. Det amerikanska läkemedelsverket FDA nödgodkände tidigare i veckan blodplasma som behandling vid covid-19. Målet är att antikropparna i blodplasman från den tillfrisknade ska hjälpa till att bekämpa viruset hos den sjuka.

Det ovanliga beslutet fattades utan att det gjorts en randomiserad studie, det vill säga att patienter lottats till behandlingen. Joakim Dillner anser dock att beslutet var både modigt och adekvat.

– Det finns så mycket data som tyder på att det har effekt. I den här situationen får man gå på vad som är sannolikt bäst för patienterna snarare än att ha absolut säkerhet angående hur effektivt det är, säger han.

Det amerikanska läkemedelsverket bygger sitt beslut på utvärderingar av 20 000 patienter som redan fått behandlingen i bland annat kliniska studier. Resultaten tyder på att patienter kan tillfriskna snabbare och dödligheten minska, och den tydligaste effekten sågs vid höga nivåer av antikroppar i blodplasman.

– Det är väldigt talande för att det med största sannolikhet är en effekt, säger Dillner.

Enligt professorn är slutsatsen att bara blodplasma med höga antikroppsnivåer bör användas i fortsatta svenska studier. Vid Karolinska var planen att inleda en randomiserad studie, men antalet covidpatienter är nu för få. Förhoppningen är att få till ett samarbete med sjukhus över hela landet.

– Jag tror att det är jätteviktigt att vi får så solida data som möjligt från Sverige, och jag hoppas att den här studien ska göra att många är motiverade att pröva ut det här på sina sjukhus, säger Joakim Dillner.