Corona

Snart kan fler få svar om antikroppar

1:31 min
  • Någon gång i september blir det möjligt för alla i Jönköpings län att göra antikroppstester för att se om man haft corona-viruset.
  • Testen görs på vårdcentralerna och på privata vårdcentralen Wetterhälsan förbereder man sig.
  • "Vi får se hur mycket invånarna önskar ta detta", säger Leila Chanko på Wetterhälsan där man redan tidigare kunnat testa sig men där intresset varit tämligen svalt.

Smittskyddsläkare Malin Bengnér vill inte kommentera huruvida testen kommer vara kostnadsfria, när de kommer igång och hur det kommer gå till.